A A A

Szorgos kezek - kiallitas

 

A "Szorgos kezek" kézimunka kiállítás

(2009 november 23 - december 7.)

 

Ez a kézimunkacsoport 2007. március 6-án alakult és a Szent László Kolping család keretén belül működik. Összlétszámunk 25, ebből 5  kislány 9-14 év között, és 20 felnőtt.

Megalakulásunktól fogva célunkként tűztük ki a magyar néphagyományt kellő képpen megismerni, azt ismertetni, kiállítások alkalmával bemutatni. Átírt alkalmazása követelmény kell hogy legyen, hisz ez elődeink munkájának folytatása. A hangsúlyt az alkotás kvalitására és tovább vivésére szeretnénk helyezni. Ez szembesít múltunkkal, megtartja magyarságunkat és nemzeti tradíciónkat. Népművészeti hagyományunk korszerű, hozzáértő mai megjelenítésének vállalása, kézművességünk európaiságának egyik fontos eleme Erdélyben.

Birtokunkban van a kimeríthetetlenül gazdag hagyományanyag, amely nemzedékről nemzedékre változott, erősödött, továbbfejlődött, újabb színekkel, formákkal, motívumokkal gazdagodott. Ahogy a népköltészet végigkíséri a közösségben élő egyén életét a bölcsőtől a koporsóig, ugyanúgy a hímzéssel ékesített használati tárgyak, az élet nagy fordulataihoz kapcsolódó ajándékok is, elválaszthatatlanok bizonyos népszokásoktól. A hímzésdíszítményeknek megvolt a maguk szimbolikája. Nemcsak az ókori hagyományú életfára, életkútra, madárra gondolunk, hanem a díszítmények sokkal nagyobb körére. Egy-egy hímzés jelképes tartalma a faluközösségnek szólt, mások számára ez a hímzés a díszítmény szépségén kívül, nem jelentett többet.

Mostani kiállításunk, megalakulásunktól a 4. (3 év alatt), magába foglalja úgy a népművészeti hagyományt, az "úrihimzést ", ami visszavezet I. István királyunk korába. Mivel a csoportunk létszáma elég nagy, a kézimunkaféleségek is váltakoznak kiállításunkon. Van, aki gyönyörűen köt, horgol, gyöngyöt fűz és van, aki inkább a hímzést, gobelinhímzést vallja magáénak. Ugyancsak itt megtalálhatók a széki, a kalocsai, az u. n. boglárkás hímzések is. Így színesítette ezt a kiállítást a mindenféleség. Néphagyományaink megőrzése és ápolása mellett szeretnénk a továbbiakban minél több fiatalt csoportunkban befogadni-felkarolni és átadni tudásunkat, akár az együtt tanulás módszerével is. Mert – ahogy Kányádi Sándor szép sorai mondják:

 

Falak omolhatnak,

kövek is váshatnak,

magaslik, nem porlad

a megtartó példa.

 

 

Jelen voltak  az idén is az Ötlet tár és a nagymamáinktól örökölt,  gyűjtött kézi munkák is.

Reméljük, hogy a jövőben, az elkövetkező időben a "Szorgos kezek" munkálkodni fognak és bővíteni fogjuk tárlatunkat, a Jó Isten segítségével és a munkánk által.

 

 

 

Részlet a csoportvezető Vinkler Aranka megnyitó beszédéből.