A A A

Pro Vita Hominis Társaság

 

PRO VITA HOMINIS TÁRSASÁG

1990. június 26-án alakult meg, akkor még Magzatvédő társaság néven a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián, mivel az abortusz liberalizálása után sokszorosra nőt a magzatelhajtás.

 

Alapszabályzata:

 

Az Emberi Élet a fogantatás pillanatától a természetes halálig tart. Az élet minden szakasza egyformán értékes önmagáért és nem a személy teljesítményéért. Önkényesen nem lehet felszámolni semmikor, még magzati, sőt élőlény- (embrio) korában sem. Ezt az elvet valló egyének - bármely társadalmi réteghez tartozzanak is - belépési nyilatkozat aláírásával nyerik el tagságukat.

A társaság tevékenysége: az élet feltétel nélküli védelmét hirdetni, előadások, megbeszélések, konferenciák keretén belül. Ilyen előadásokra került sor iskolákban, ifjúsági csoportoknak a társaság irodájában, igénylés szerint.

Kétévenként nagyobb tudományos és kulturális rendezvényekre is sor került.

2000 októberében - bronzszobrot állítottunk a Megyei Kórház udvarán, mintegy figyelmeztetésül - NE ÖLD MEG A GYERMEKED!

1992-től rendszeres munkanapi irodai szolgálat keretén belül gyors, korai és ingyenes terhességi tesztek elvégzésével próbál segíteni a társaság a kételyek közt vergődő személyeknek. A helyzet tisztázása mellett tanácsadásra, megbeszélésekre van lehetőség.

1990 decemberétől rendszeres anyagi segítségnyújtásra volt lehetőség - nagycsaládosoknak, csonka családok gyerekeinek, árváknak, félárváknak (ruházati cikkek, tápszerek, tanszerek, alapélelmiszer-csomagok, tej, kenyér akció 1999-ben stb.).

2001 októberében egy kertes házat vásárolt a PVH társaság a svájci Ja zum Leben adományából. Jelenleg építési munkálatok folynak egy kismamaotthon kialakítására, mely időszakos menedéket, biztonságot fog nyújtani a gyermekét másként megtartani nem tudó, támasz nélküli, otthonról kitaszított lányanyáknak.

A társaságnak napi imája van, minden hónap első vasárnapján és harmadik csütörtökjén Szentségimádást tartunk a Szent József plébánián, minden első csütörtökön pedig Árkoson. Minden Nagyböjtben elvégezzük a Magzat keresztútját, Aprószentek napján ima- és böjti napot tartunk.

A társasági tagoknak lelkigyakorlatokat is szervezünk.