A A A

Kolping Család

 


Kolping Család

 

“Hit és munka; ez a nemzet aranyfedezete!” - olvasható a sepsiszentgyörgyi Szent László Kolping család zászlóján, idézet mozgalmunk megálmodója és megalapítója, boldog Adolf Kolping szellemi hagyatékából. Az 1853 és 1865 között élt és Kölnben tevékenykedett katolikus pap az iparoslegények atyja, a kölni minorita templom igazgatójának műve és hagyatéka a XXI. század elején is tagadhatatlan aktualitással bír.

A Nemzetközi Kolping-mű a katolikus, családjellegű élet-, képzési és cselekvő közösség. A Kolping-mű arra akarja tagjait képessé tenni, hogy keresztényként a világban és azáltal a foglalkozásunkban, a házasságunkban és családban, az Egyházban, társadalomban és államban megállják helyüket. A Kolping-mozgalom jelenleg a föld több mint 30 országában működik; 3000 helyi közössége van, összesen 300.000 taggal. A Kolping-mozgalom 151 éves fennállása során mindig arra törekedett, hogy megfeleljen az idők követelményeinek.

A Kolping-mű fontosságát megismerve, ennek a mi egyházközségünkre kivetíthető lehetőségeit felmérve f.t. Szabó Lajos plébános 1993 áprilisában megbízza akkori segédlelkészét t. Bálint Alajost, hogy szervezze meg és hívja életre a Szent József egyházközség hívei között a Kolping-családot. Ettől az időponttól számítjuk közösségünk működését a mai napig. Ez a 27 tagot számláló, minden korosztályt képviselő közösség, tevékenységé-vel a lelkiségek között magának megbecsült helyet kivívó, városunk nemcsak katolikus polgárai által ismert, az erdélyi Kolpingcsaládok által számontartott és utólag II. Szent királyunk - László nevét felvevő Kolping család.

Szükséges itt megjegyezni, hogy a megalakulást tulajdonképpen újra életrehívásnak is nevezhetnénk, hiszen más meg-nevezés alatt a két világháború között, városunkban működött a Kolping Legény Egylet, amelynek tagjai közül - tudomásunk szerint - ma már csak egy “öreg-kolpingos”él.

Attól függetlenül, hogy közösségünk havonta egyszer találkozik, tevékenységünk folyamatos. Ifjaink kisebb-nagyobb rendszerességgel találkoznak az ország kolpingos fiatalságával, testvéri kapcsolatot tartunk fenn és bábáskodunk más Kolping-családok születésénél. Igyekszünk lehetőségeinkhez mérten segíteni - ezekben a szűkös időkben - a város fiataljai és kevésbé fiataljai továbbképzését az évek óta sikeresen működő számítógépkezelő kurzusaink által, a város Munkaügyi Igazgató-ságával karöltve. Mostanig közel 200 képzési igazolványt vagy elismert Diplomát adtunk ki.

Nem utolsósorban egyik fontos célkitűzésünk, hogy Kolping-családunk minden egyes tagja tudatában legyen annak, hogy “Az élet a hitre épül és az embert a hite teszi emberré”. Ezt a célt szolgálja az a “lelki táplálék”, ami a rendszeres találkozásainkon lelkivezetőnk f.t. Szabó Lajos kanonok-plébános jóvoltából elhangzik.

Függetlenül attól, hogy a Kolping-mozgalom Svájcban vagy Indiában, Kanadában vagy Brazíliában működik, a középpontban mindig Kolpingnak az a fő célja áll, hogy az egyes embernek segíteni kell, továbbá az embernek valamit ki kell hoznia önmagából, és képessé kell tenni őt arra, hogy derék keresztényként valósítsa meg életét mind hivatásban, mind a családban, az egyházban és ezúton működjön közre társadalmunk emberségesebbé alakításában.