A A A

Heti útravaló

2021/18.

 

A társadalom nagy elfordulása Istentől nem mehetett volna végbe a mi közreműkődésünk és mulasztásunk nélkül. Vallottuk és valljuk, hogy keresztények, istenhívők, az igaz hit és vallás követői vagyunk, kereszténységünk azonban nagyobbára felszínes, külsőségekben megnyilvánuló kereszténység volt. Keresztény mivoltunkat gyakran úgy lobogtatjuk, mint valami alkalmi zászlót, a kereszt tanításáról, Istennek mindenütt való jelenlétéről, a hit és a vallás parancsairól azonban megfeledkeztünk. Hirdettük és hirdetjük, hogy Krisztus az életünk és a társadalmak életének a királya, de elnéztük, hogy a tanításának sarkalatos tételeit a törvények szelleméből és a közéletből elsikkasszák.

 

 

ISz Márton Áron püspök