A A A

Heti útravaló


12.

 

Magasztaljuk mindenható és gondviselő Istenünket! Ő mindazt tudja, amire népének szüksége van, de azt akarja, hogy legfőbb gondunk az ő országa legyen. Ezért kérjük hangos szóval:

Jöjjön el a te országod és annak igazsága!

Szent Atyánk, te Krisztust tetted lelkünk pásztorává. Állj a lelkipásztorok és a gondjukra bízott nép mellé, hogy a nyáj érezze pásztorai gondoskodását, a pásztorok pedig lássák a nyáj engedelmességét! 

Fohászok a vesperásból