A A A

Házas Hétvége

 

Házas Hétvége

 

A Házas Hétvége Mozgalom 1968-ban indult Spanyol-országból és az Amerikai Egyesült Államokból, azzal a céllal,  hogy a házasság és a papság életszentségének megújítását és a szerzetesi elkötelezettség megerősítését elősegítse. Azóta a világ kilencven országában több mint egymillió házaspár csatlakozott a mozgalomhoz.

Magyarországon 1984-ben kezdett ismertté válni, s az első  hétvégét 1986-ban tartották.

E világméretű mozgalom program és lelkiség egyszerre. Szentírási  „alapját” az Efezusi levél keresztény családról szóló részében (Ef. 5,21-33) találjuk meg. Ahogy az Atya szereti a Fiút  a Szentlélekben és viszont, úgy kell szeresse egymást férj és feleség a házasságban, hiszen, amint az ember Isten képmása, úgy a szeretet áramlása is a Szentháromságos Isten képére és hasonlatosságára történik életünkben.

Az ökumenikus szellemű mozgalom minden érdeklődő előtt nyitott. A hétvégéken részt vevő házasfelek úgy találkoznak egymással újra és újra, mint amikor először lángolt fel bennük a fenntartások nélküli szeretet lángja. Ezen alkalmakkor lényegében  egy „szeretetteljes kommunikációs technikát” sajátítanak el, amely Jézus - aki a szentségi házasság isteni igazságának hírnöke - megélését teszi lehetővé. Isten jelenlétét a családban (és a közösségben is) éppen az önajándékozás és -elfogadás kettősségében  ismerhetjük föl. Ennek a záloga pedig egymás szüntelen újrafelfedezése.

A háromnapos hétvégeket egy pap és három házaspár vezetik. A bevezetőt beszélgetések és csoportfoglalkozások követik. Az állandó központi témák a következők: találkozás önmagunkkal, találkozás a párunkkal, a közösséggel és a mindenkit magához vonzó Atyával. A házastársi szeretet, a hűség, a cölibátus és a szerzetesi fogadalom megélése egyaránt a keresztény lelki élet mércéje. Közös nevezőjük a szeretetben való élet. A hétvége legfőbb karizmái közé tartozik annak megélése, hogy fontosak, értékesek vagyunk egymás számára, levetjük megrögzött viselkedési formáinkat, megismerjük önmagunkat, hogy Isten tervébe bekapcsolódva, a folyamatos megtérésnek éljünk, ezzel is építve  Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat.

A Házas Hétvége a papoknak és a szerzeteseknek abban segít, hogy egyházközségükkel nyíltabb, szorosabb kapcsolatot tudjanak kialakítani. Az ú.n. „alapozó hétvégeket” követően a párok, papok, szerzetesek a területi csoportközösségekben folytatják az építő együttléteket.

A mozgalom Erdélyben is elterjedt, egyházközségünkben is jelen van.