A A A

Cursillo - a Kereszténység Tanfolyama Mozgalom

 

Cursillo - a Kereszténység Tanfolyama Mozgalom

 

A spanyol polgárháborút követően - ötvenhárom évvel ezelőtt - Mallorca szigetén született meg a mozgalom, amely Sepsiszentgyörgyön 1991 óta van jelen. Szervezett formában - lelki és világi vezető irányításával - működik.

A Cursillo neve az első összejövetelből, vagyis a rövid, háromnapos tanfolyamból ered, melyet a negyvenes években az ezek szervezésébe bevont Eduardo Bonnin fejlesztett ki. Fő gondolata, hogy a világot, az embereket alapvetően nem a "szervezés", nem egy-egy intézmény mozgatja, sokkal inkább a közvetlen környezet, melyben élnek - tehát ezt a környezetet kell megváltoztatni. Bonnin a módszert úgy dolgozta ki, hogy az a különféle társadalmi és kulturális környezetből érkező hívők vagy éppen (még) nem hívők számára egyaránt alkalmazható legyen. A Cursillo legfőbb célja az egyes ember - és ezzel együtt a társadalom - lelki, mentális értelemben vett támogatása. Az önfeláldozó élet mintáját adva az emberek közötti jó kapcsolatot segíti elő. Keresztény szellemben igyekszik átalakítani a munkahelyi légkört, tartalmasabbá tenni a családi életet. Kisközösségek létrehozásával a kallódókat, a keresőket is megpróbálja felkarolni.

Magáról a tanfolyamról nehéz szólni, hiszen lényege az ott szerzett élmény. Az elhangzó előadások, beszélgetések mellett nagy szerepet kapnak a személyes példák, élmények és a tanúságtételek. Az előadások témái a nemzetközi gyakorlatban kialakított vázlatok szerint rendeződnek.

A három nap alatt a résztvevők szembesülnek önmagukkal, addigi életükkel, és találkoznak Istennel. Az evangéliumi hivat-kozási alap a tékozló fiú története, amit az előadók a mindig mindent megbocsátó szerető Atya oldaláról ragadnak meg. A résztvevők Krisztussal és egymással barátságot kötve megtapasztalhatják a közösségi lét örömét, ami alapján később vállalják az apostoli küldetést. A papok beszédeikben hitünk alapvető kérdéseivel foglalkoznak (az egyház tanítása, a szentségek, a kegyelem működése stb.), a világiak pedig az életükről tesznek tanúságot. A három nap csúcspontja a záróünnepély, ahol a cursillista megkapja az említett apostoli küldetést.

A Cursillo életében a csoportnak van a legnagyobb jelentősége. A mozgalomnak nincs hierarchikus felépítése. A legmagasabb szintű felelős vezető az egyházmegye püspöke. A közösség nem különül el az egyházmegyei élettől, hanem szervesen kap-csolódik az ott folyó lelkipásztori munkához. A mozgalom vezetői világiak és egy pap, akit az egyházmegye vezetője bíz meg.

Ennél magasabb szinten csupán koordináció folyik, az egység megtartása érdekében. A nemzetközi koordinációt a négy régió titkársága (Európa, Ázsia, Dél-Amerika és az angol nyelvterület) látja el. Munkájukat a világtitkárság fogja össze.

A Cursillo erdélyi történetének fontos eseménye volt, hogy a millennium évében, 2000 júliusában egy autóbusznyi cursillós csoport, köztük nyolc sepsiszentgyörgyi, Rómába zarándokolt, ahol találkoztak II. János Pál pápával is.