A A A

Az Élő Rózsafüzér

 

Az Élő Rózsafüzér

 

A Rózsafüzér  = a szentolvasó =  a Máriát tisztelő ájtatosságok között a legnépszerűbb, időben és térben legelterjedtebb.

A történelem bizonyítja, hogy Szűz Mária mindenkor hűséges segítője volt az ő földi gyermekeinek és máig lelki üdvösségünkért munkálkodik. A XIII. században Szent Domonkosnak, aki az eretnekek megtérítésén fáradozott, Szűz Mária anyai segítségének, egy azóta is használt eszközét, a “Rózsafüzért” nyújtotta, s Szent Domonkos a Szűz Anya kérésének eleget téve szorgalmasan terjesztette. A XIX. sz. elején Jerikot Paula, hogy a Rózsafüzér imát újra kedveltté tegye a tömegek előtt, megalkotta az Élő Rózsafüzért.

Időszerűsége nő, mert a Rózsafüzér a szóbeli és elmélkedő imádság egybekapcsolása; személyes találkozás és kapcsolat a gyermek Jézussal (örvendetes), a Megváltóval (fájdalmas), a megdicsőült Jézussal és a Szűz Anya minden teremtmény fölé való magasztalásával (dicsőséges).

A Rózsafüzér cél- és időszerű imádság, keresztény szemlélődésre nevel, és Isten népének hitét, keresztény szemléletét alakító iskolája.

A Szent József plébánia hívei között is régebbről ismert a Rózsafüzér. Már a múlt század elején is léteztek – magukat különböző módon megnevező - Rózsafüzér-csoportok. Az Élő Rózsafü-zér-csoport az elmúlt 5 évben arra törekedett, hogy egymást megismerjük; együtt imádkozzunk; egymásra mindjobban odafigyeljünk és szeretettel segítsünk is szükség esetén.

Szűz Mária, a múltban és jelenben, minden jelenési helyén (Lourdes, Fatima stb.) a Rózsafüzér-imádságot tanítja a gyere-keknek, s máig mindenkit arra kér, hogy imádkozzon, sokat imádkozzunk s másokért is imádkozzunk. A Szűz Anya szándéka: hogy mindenki megismerje és közel kerüljön Szent Fiához -, hogy Szent Fia elvárása szerint szeressük egymást.

Kéréseiből adódnak feladataink: szeretettel közeledni felebarátunkhoz, különösképp a Rózsafüzért együtt imádkozó testvé-reinkhez, megtenni mindent keresztény életvitelünk minőségének emeléséért, s erről imaéletünk javításával, elmélyítésével és mindennapi szeretetteljes tetteinkkel tenni tanúságot.

Elhunyt, Rózsafüzért imádkozó testvéreink koporsója mellett a Fájdalmas Rózsafüzért imádkozzuk, s lelkiüdvéért szentmisét mondatunk a Rózsafüzér-tagok önkéntes adomá-nyaiból. Minden hónap első vasárnapján du. 3-4 óráig Szentségimádáson, du. 4-5 között felnőttoktatáson veszünk részt. Minden kedden d.u. 5-6-ig közösen imádkozzuk a Rózsafüzért a plébánia hittantermében.

Hogy sokan “igen”-nel válaszoltunk és válaszolunk a Szűz Anya kérésére – napi egy tized Rózsafüzér elimádkozásával a Szűz Anya szándékára (bár túlnyomó többségünk más lelkiségnek is tagja), bizonyíték arra az “Élő Rózsafüzér” tagjainak számbeli megnövekedése. Pillanatnyilag több mint 580-an vállalkoztak erre.

Kérjük Isten és a Szűz Anya segítségét, hogy feladatainkat Isten tetszése szerint végezzük.