A A A

A Szociális Testvérek Társaságának kültagsága

 

A Szociális Testvérek Társaságának kültagsága

 

1923. május 12-én Slachta Margit Budapesten megalapítja a Szociális Tetsvérek Társaságát, mely bencés lelkületű szerzetesi közösség. Modern formában, szociális küldetéstudattal, melynek célja, hogy dicsőítse Istent és tanúságot tegyen az Ő megszentelő szeretetéről. Krisztus megváltói tevékenységébe kapcsolódik azáltal, hogy részt vesz az Egyház szociális küldetésének megvalósításában. Hivatásos és képzett munkásokat ad az Egyháznak és a társadalomnak, akik karitatív, szociális, társadalomerkölcsi, közgazdasági, közegészségügyi, kulturális, mozgalmi és közéleti területeken dolgoznak, az evangélizáció, valamint a gyermek, nő, a család jólétének előmozdításában.

Már megalakulásától kezdve külső munkatársak, világi nők, mint önkéntes tagok segítenek munkájában.

A kültag megszervezése 1934-ben indul meg. A kültagság meg-szervezése után 1935-ben az erdélyi származású Aglája testvér elkészíti a kül-tagság ügyrendjét.

A Szociális Testvérek Társaságának kültagjai olyan önkén-tes, szabadon csatlakozó személyek, akik életállapotuknak megfelelően kötelezik el magukat a Társaság karizmájában és küldetésében való részvételre. A hűségre tett íg