A A A

A Szent József plébániatemplom kórusaA Szent József plébániatemplom kórusa

 

Sepsiszentgyörgy városának legelőször, Kurkó Gyula kántortanító szervez ú.n. férfikórust 1891-ben - írásos bizonyíték alapján. Miszerint: 1823/23 szám alatt az akkori püspök – Lönhárt Ferenc - engedélyezi egy „férfiakból álló kórus” elindítását. (Lásd: Szent József plébánia irattára).

A kórus további működéséről nincsenek adataink. De a köztudat szerint ez lehetett a város Férfidalárdája vagy legalábbis annak elődje. Egyéb feljegyzés nem áll rendelkezésünkre, de az idősek nyilatkozatai alapján, kórusa mindig volt a Szent József templomnak. És bár más és más kántorok következnek egymás után, a kórus a mai napig dicséri Istent.

Kurkó Gyula után 1929-től Ferenc Jenő kántortanító lett Sepsiszentgyörgy kántora, de a kórusról ezen időből sincs írásos bizonyíték.

 

 • 1955 - 1983 között Papp Ibolya (Ibike néni) énekelteti a kórust és bővíti a repertoárt. Például ő tanítja meg a Werner Alajos féle passiókat. Évente, nem rendszeresen, csupán 4-5 alkalommal énekelnek (Karácsony, Húsvét, templombúcsú, stb.).
 • 1983-tól Csedő István kántor idejében már más helységek templomában is énekelnek. Elsősorban Kőröspatakon, de Bükszádon illetve Csíkszentmiklóson is.
 • 1990-től a kórust Rózsa Imre vezeti.
 • 1991-ben Sebestyén Ottó segédlelkész (Ottó tiszti) javaslatára egy ifjúsági kórus indul. E két kórus egyesült és így vette fel a Laudate nevet az 1997-es Kecskeméti kiszállás után.

 

Fő és igazi célja az istentiszteletek, liturgiák szebbé tétele. Ezt az is bizonyítja, hogy évente legalább 30-35 fellépése van itthon, a Szent József központi római katolikus templomban. Ehhez pedig heti 3 óra próbát tartanak, de ünnepek előtt többet is. A próbák rendszeressége által egy összeforrt közösségről beszélhetünk.

Énekgyűjteménye többnyire egyházi műveket tartalmaz (jelenleg kb. 80 mű), hisz egész évben az ünnepekhez igazodva állítják össze repertoárjukat.

 

 • 1997-től az „itthoni” fellépések mellett számos meghívásnak is eleget tett, nem egyházi rendezvényeken is.
 • 1997-ben Kecskemét-i kiszállás viszontlátogatás, barátságápolás;
 • 1997-től minden évben részt vesz a Kézdivásárhelyi kórustalálkozón;
 • 1998 - Bodok: ökumenikus kórustalálkozó;
 • 1998 - Gyergyószárhegy - templombúcsú;
 • 1999 - Bárdos-napok a Tamási Áron színház Nagytermében;
 • 1999 - Megjelenik az első album kazettán (később CD-én);
 • 2000 - Csökkentik a kórus létszámát. Mostantól 30 tagja van;
 • 2000 - Ökumenikus istentisztelet a Széna utcai evangélikus templomban;
 • 2000 - Gyulafehérvár, erdélyi kórusok találkozója (Három-széket a LAUDATE kórus képviseli);
 • 2000 - bérmálás a Szent József plébánián;
 • 2000 - Zsámbék, Gregorian Scolak találkozója és ez alkalomból a Templombúcsú ünnepi misén is énekelnek, Erdélyt képviselve;
 • 2000 - Fogadja és programot szervez, négy napon át, a 2000. év Magyarország legjobb vegyes karának;
 • 2000 - Megjelenik a második album CD-n és kazettán;
 • 2000 - Karácsonyi koncertet szerveznek;
 • 2001 - Ökumenikus istentisztelet a Belvárosi Református templomban;
 • 2001 - Templombúcsú az állomási Szent Benedek katolikus templomban;
 • 2001 - Pécs-Komlói kiszállás. A 2000. év Magyarország legjobb vegyes karával baráti kapcsolat elmélyítése;
 • 2001 - Harmadik Pécsi Kórustalálkozó, Erdélyt képviselve;
 • 2001 - 10 éves a sepsiszentgyörgyi Szent György Cserkészcsapat;
 • 2001 - Millenniumi szoboravatás, a Szent József plébánia udvarán;
 • 2001 - Húsvéti koncert;
 • 2001 - Szászrégen, templombúcsú, Benedek Elek szobor-avatás;
 • 2001 - Kézdivásárhely, Zágon és Sepsiszentgyörgy kórus-találkozók;
 • 2001 - Karácsonyi hangverseny;
 • 2002 - Ökumenikus istentisztelet a Vártemplomban és a Széna utcai Evangélikus templomban;
 • 2002 - Húsvéti hangverseny;
 • 2002 - Nagyszeben Szentháromság búcsú;
 • 2002 - Bordos-i Templombúcsú (Loyolai Szent Ignác);
 • 2002. augusztus 20., Szent István királyra emlékeznek a Szent József plébánián.