A A A

A Hit és Fény Közösség

 

A Hit és Fény Közösség

 

A Hit és Fény testvérközössége és bizonyos értelemben “előzménye” a JEAN VANIER alapította BÁRKA. De míg a  Bárka az „intézményben”, testvéri közösségben élő sérültek segítségére jött létre, addig az ugyancsak Jean Vanier, illetve Marie- Hélene Mathieu által életre hívott HIT ÉS FÉNY a családban élőket és hozzátartozóikat támogatja és fogja össze.

A hatvanas évek végén egy francia házaspár két értelmileg sérült gyermekével részt akart venni egy Lourdes-ba induló egyház-megyei zarándoklaton. A gyermekekre hivatkozva akkor elutasították őket. 1971-ben azonban megszerveztek egy nemzetközi zarándoklatot, amelyre 15 országból mintegy tizenkétezren gyűltek össze sérültek, családtagok és segítők. Az „összejövetel” egybetartozás-élményének hatására jött létre a HIT ÉS FÉNY mozgalom, melynek tagjai a Gyertyaszentelő Boldogasszony napját választották fő ünnepükké, nem feledkezve meg a Lourdes-i élményről. Mária alakja egyszerre jelkép, példa és útmutatás. “Mária minden gond, nehézség, és veszély ellenére, már akkor befogadta Jézust, amikor gyenge, ma-gatehetetlen és kicsiny volt. Végig kitartott, ott volt mellette a kereszt tövében is. Isten a legnagyobb sötétségben is képes fényt gyújtani, reményt és életet adni.”   A Hit és Fény szívében az értelmileg sérült ember áll, akit a közösségben családja és barátai vesznek körül. A közösség életében fontos szerepet játszó pap nem pusztán a szentségek kiszolgáltatója,  hanem  lelki vezető és kísérő is egyben.

A közösséghez tartozó csoportok havi egy-két alkalommal  találkoznak. Az összejöveteleket az u.n. animator csoport rendezi, melynek tagjai a szülők, barátok, vagy a sérültek közül kerülnek ki. A találkozó három fő részből áll: közösségi imából, az osztozásból, amikor a közösség tagjai megosztják egymással örömeiket, bánatukat és az ünneplésből, ami lehet az adott egyházi ünnep megülése, de az éppen aktuális születés- vagy névnapok megtartása is. A találkozók közötti „negyedik idő” a személyes kapcsolatok és a barátságok kötésének, elmélyítésének ideje.

A Hit és Fény célja nem pusztán karitatív segélynyújtás. Megmutatja az egyháznak és a világnak a sérült emberben rejlő adományokat, szépségeket. Megismerteti a sérülteket a bennük lakó Jézussal, úgy,  hogy baráti közösséget teremt  nekik és családjuknak.

Egyházközségünkben 1992 óta működik nagyon szép és gyümölcsöző eredménnyel.